Việc làm xem nhiều

Bảng giá đăng tin và Banner quảng cáo Phu Tho Work 2022

Sàn việc làm www.phutho.work

STT Vị trí QC Thời gian
1 tuần 1 tháng 1 Quý 6 tháng 01 năm
TRANG CHỦ
1 Slide Home 1 1.000.000đ 3.000.000đ 7.200.000đ 13.000.000đ 23.000.000đ
2 Slide Home 2 900.000đ 2.800.000đ 6.500.000đ 11.000.000đ 20.000.000đ
3 Banner Home 1-2 800.000đ 2.500.000đ 6.000.000đ 11.000.000đ 19.000.000đ
4 Banner Footer 1.500.000đ 3.500.000 5.500.000đ 9.000.000đ
5 Banner Sidebar 2.000.000đ 5.000.000đ 8.000.000đ 13.000.000đ
6 Tin VIP  Nổi bật Gấp 1.200.000đ 3.000.000đ 5.000.000đ 9.000.000đ
7 Tin ghim 1.000.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ 7.000.000đ
8 Tuyển Lương cao 1.000.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ 7.000.000đ
9 Nhà tuyển dụng tiêu biểu 1.000.000đ 2.500.000đ 4.000.000đ 7.000.000đ
TRANG CHUYÊN MỤC
10 Banner Header Chuyên mục 700.000đ 1.800.000 3.200.000đ 5.600.000đ
11 Banner Sidebar Chuyên mục 600.000đ 1.500.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ
12 Banner Body 1 Chuyên mục 500.000đ 1.200.000đ 2.000.000đ 3.500.000đ
TRANG CHI TIẾT
13 Banner Sidebar Chi tiết tin 700.000đ 1.800.000đ 3.200.000đ 5.600.000đ
14 Banner chi tiết 1 600.000đ 1.500.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ
15 Banner chi tiết 2 500.000đ 1.200.000đ 2.000.000đ 3.500.000đ

Lưu ý:

  • Tất cả Các gói theo Năm được ghim bài trên Fanpage từ 3-5 ngày
  • Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Hóa đơn chỉ được xuất khi đăng ký theo tháng trở lên.

MINH HỌA VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

Bảng giá đăng tin và Banner quảng cáo Phu Tho Work 2022

MINH HỌA VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

TRANG CHUYÊN MỤC

Bảng giá đăng tin và Banner quảng cáo Phu Tho Work 2022

 

MINH HỌA VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

TRANG CHI TIẾT TIN TUYỂN DỤNG

Bảng giá đăng tin và Banner quảng cáo Phu Tho Work 2022

 

Loading