295207546 1145459332703567 8582298202734410987 N
Bưu điện tỉnh Phú Thọ Mã số thuế: Địa chỉ: Bưu điện tỉnh Phú Thọ - 1172 Đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103- 846106

Bưu điện tỉnh Phú Thọ