Tgs
Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thế giới sữa Tại Phú Thọ Mã số thuế: 0106933743-008 Địa chỉ: Khu 3, Phường Vân Phú, Thành phố Việt trì, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 0972.095.966

Bán buôn thực phẩm (Ngành chính)