1
CN Công ty TNHH ĐT & PT GOODFAITH VIỆT NAM Tại Phú Thọ Mã số thuế: 0108665345-001 Địa chỉ: Điện thoại: 0210.388 5969 - Số máy lẻ: 6508

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất gia công thành phẩm và bán thành phẩm giày, dép các loại, các sản phẩm chế biến từ da, giả da và nguyên liệu khác. Sản xuất gia công các nguyên phụ liệu phục vụ ngành giày dép, sản xuất gia công và tiêu thụ đế giày. Sản xuất, gia công và mua bán các loại vật tư để sản xuất giày, dép. Sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc. Sản xuất, gia công và mua bán vật tư, phụ kiện ngành may mặc. (Không sản xuất tại trụ sở Hà Nội)

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4