Logo
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển AMG Việt Nam Mã số thuế: 2601051281 Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Phong Phượng, số 211, đường Tiên Dung, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam Điện thoại: 0985868197

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Tư vấn xây dựng, quy hoạch, đấu thầu, tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình; – Giám sát thiết kế xây dựng.