Mã số thuế: 0105196582 Địa chỉ: Khu 8 - xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ Điện thoại: 037 570 0334 (Nguyệt), 0383472068 (Thúy)

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Doanh nghiệp sản xuất thuốc; Sản xuất nguyên liệu làm thuốc tân dược; Sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (Chế phẩm sinh học dùng cho người)