Gốm
Công ty cổ phần gốm sứ CTH Mã số thuế: Địa chỉ: Khu Thanh Bình, Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Điện thoại: 097.454.9736/02103.520.868

Công ty cổ phần gốm sứ CTH Sản xuất sản phẩm gốm sứ ….