Công TY TNHH INORSEN VINA Mã số thuế: 2600413940 Địa chỉ: Cụm CN Đồng Lạng - xã Phù Ninh - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 0979276205

Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh bảng mạch in tổng hợp và linh kiện điện tử kỹ thuật cao;