Trần Ngọc Ánh

Nhân viên
Điện thoại: 0974359360
Năm sinh: 11/02/1993
Email: ngocanhtran111108@gmail.com
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Tam Nông, Phú Thọ
Hôn nhân: Đã kết hôn
Thông tin hồ sơ
Trình độ học vấn: Đại học
Số năm kinh nghiệm: Trên 5 năm
Cấp bậc mong muốn: Nhân viên
Nơi làm việc: công ty
Mức lương mong muốn: 7-10 triệu
Ngày cập nhật: 1 năm ago
Mục tiêu nghề nghiệp

Phấn đấu lên phụ trách phòng trong 2 năm tới

Kỹ năng bản thân

Khả năng làm việc độc lập,

Khả năng làm việc nhóm

Học vấn / bằng cấp
4 năm Đại Học Phương Đông
Kinh nghiệm làm việc
3 năm Công ty TNHH SEKINO Việt Nam Kế toán tổng hợp
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner Left Avestar
Phu Tho Work Tren Zalo

Hồ sơ ứng viên

Ứng viên Đào Xuân Huy Đại học 4 năm
Ứng viên Dì Mây Hoa Đại học 4 năm
Ứng viên Đỗ Hữu Nghĩa Đại học 4 năm
Ứng viên Hoàng Chung Hiếu Đại học 4 năm
Ứng viên Lê Văn Duy Đại học 4 năm
Ứng viên Tạ Thị Linh Na Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Minh Quang Đại học 4 năm
Ứng viên NGUYỄN HỮU KIÊN Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Thị Trần Đại học 4 năm
Ứng viên LÊ THẢO LINH Đại học 4 năm
Ứng viên Vi Thị Mĩ Linh Đại học 4 năm
Ứng viên Ma Thị Hương Đại học 4 năm
Ứng viên Diệp Văn Quang Đại học 4 năm
Ứng viên Trần Ngọc Sang Đại học 4 năm
Ứng viên Lê Mạnh Đạt Đại học 4 năm