Công ty cồ phần ECO CAPITAL Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: 0961080161

Nghành nghề sản xuất chuyên sản xuất đồ nội thất xuất khẩu như: cửa, giường tủ…

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4