Công ty cồ phần ECO CAPITAL Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: 0961080161

Nghành nghề sản xuất chuyên sản xuất đồ nội thất xuất khẩu như: cửa, giường tủ…