Profile Be Tong Song Hong In An
Công ty cổ phần Thượng Long Mã số thuế: Địa chỉ: Khu Phong Vân B – xã Cao Xá – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 0373 931 583

Công ty cổ phần Thượng Long là đơn vị hàng đầu của tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc về hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, vật liệu xây dựng không nung.