Arrow
Công ty TNHH Arrow Forest International Mã số thuế: 2601001097 Địa chỉ: Lô CN09-02, Khu Công nghiệp Phú Hà, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 0210 6505 566

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác khác
Sản xuất đồ gỗ xây dựng khác
Sản xuất bao bì bằng gỗ khác
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện