Công ty TNHH TCT Hòa Bình Minh Mã số thuế: Địa chỉ: Hòa Bình Minh Việt Trì Tower, Khu 4, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ Điện thoại: 0352115303 / 0978267038