Ma Thị Hương

Nhân viên/ Chuyên viên/Kế toán tổng hợp
Điện thoại: 0984565840
Năm sinh: 17/07/1992
Email: huongkea55@gmail.com
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ
Hôn nhân: Đã kết hôn, 2 con
Thông tin hồ sơ
Trình độ học vấn: Đại học
Số năm kinh nghiệm: Trên 5 năm
Cấp bậc mong muốn: Nhân viên/ Chuyên viên/Kế toán tổng hợp
Nơi làm việc: Việt Trì - Phú Thọ
Mức lương mong muốn: 10-12 triệu
Ngày cập nhật: 11 tháng ago
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu trở thành một kế toán giỏi

Kỹ năng bản thân

v Sử dụng tốt Word, Excel để phục vụ cho công việc.

v Sử dụng tốt các phần mềm  Sử dụng tốt  phần các phần mềm kế toán (Fast, Misa, Weekend,…)

vKỹ năng  mềm

Học vấn / bằng cấp
2009-2014 Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Khóa 55 - Khoa kế toán - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
Kinh nghiệm làm việc
Từ T11/2014-T10/2015 Kế toán bán hàng công ty TNHH Bình Minh - Theo dõi hàng hóa mua vào, bán ra - Nhập - xuất hóa đơn - Đối chiếu và thu hồi công nợ
Từ T12/2015-T04/2017 Kế toán thanh toán Công ty TNHH Khởi Nghiệp - Lên kế hoạch dòng tiền - Làm thanh toán thu - chi, hạch toán phát sinh vào phần mềm - Lên sổ sách báo cáo - Kiểm soát chứng từ thu - chi
Từ T04/2018-nay Công ty Cổ phần gạch ốp lát Hòa Bình Minh - Đối chiếu công nợ với khách hàng và NCC - Lấy báo cáo theo yêu cầu cấp trên * Công việc kế toán thuế - Nhận chứng từ, hóa đơn GTGT. Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý, hợp lý , chính xác của chứng từ. - Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh, BHXH, chế độ BHXH, lương,… - Hoàn thiện chứng từ, sổ sách hợp lý, hợp lệ. - Luôn tìm hiểu chính sách, chế độ BHXH, chính sách thuế để đảm bảo tính pháp lý khi thực hiện công việc. - Cân đối thuế GTGT, cân đối doanh thu chi phí. - Có kinh nghiệm giải trình thanh tra thuế 2 kỳ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner Left Avestar
Phu Tho Work Tren Zalo

Hồ sơ ứng viên

Ứng viên Hà Ngọc Đông Đại học 4 năm
Ứng viên Bàn Thị Thoa Đại học 4 năm
Ứng viên Lê Hoàng Phương Anh Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Việt Phương Đại học 4 năm
Ứng viên Đặng Hoàng Quân Đại học 4 năm
Ứng viên Đào Xuân Huy Đại học 4 năm
Ứng viên Dì Mây Hoa Đại học 4 năm
Ứng viên Đỗ Hữu Nghĩa Đại học 4 năm
Ứng viên Hoàng Chung Hiếu Đại học 4 năm
Ứng viên Lê Văn Duy Đại học 4 năm
Ứng viên Tạ Thị Linh Na Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Minh Quang Đại học 4 năm
Ứng viên NGUYỄN HỮU KIÊN Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Thị Trần Đại học 4 năm
Ứng viên LÊ THẢO LINH Đại học 4 năm