Tải Xuống
Công ty Cổ phần An Hưng Phú Thọ Mã số thuế: 2600943031 Địa chỉ: Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 0386 186 586/ 0932 229 661

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sơn trên bề mặt kim loại, mạ điện phân các loại, gia công chế tạo các loại máy móc, thiết bị công, nông nghiệp, gia công cơ khí, chế tạo máy, phụ tùng ô tô, xe máy.