Z3769714596511 11ec7cdf795d0497a80135e90b3b561d 1664781473
Công ty TNHH Nam Kang Phú Thọ Mã số thuế: 2600380854 Địa chỉ: Lô số 4, KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam Điện thoại: 0210. 3955.815

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4