Nhà máy gỗ Home Carpenter Mã số thuế: Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hợp Hải – Kinh Kệ - Lâm Thao – Phú Thọ Điện thoại: 0398521894
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
10 tháng trước
Cao đẳng trở lên ngành quản trị nhân sự, luật hoặc các ngành liên quan...
11 tháng trước
Cao đẳng trở lên ngành tài chính kế toán
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4