Nhà máy gỗ Home Carpenter Mã số thuế: Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hợp Hải – Kinh Kệ - Lâm Thao – Phú Thọ Điện thoại: 0398521894
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Cao đẳng trở lên ngành quản trị nhân sự, luật hoặc các ngành liên quan...
2 năm trước
Cao đẳng trở lên ngành tài chính kế toán
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4